# ISOGARD AK ISOLATIEPLATEN

ISOGARD AK in een Elevate totaalpakket

Elevate ISOGARD AK isolatie is opgebouwd uit een poly-isocyanuraatschuim met een gesloten celstructuur, aan beide zijden gelamineerd met een gasdicht aluminium meerlagencomplex. De schuimtechnologie levert geen bijdrage aan de afbreuk van de ozonlaag (nul ODP) en gebruikt een HCFK-vrij drijfgas met een aardopwarmingsvermogen (GWP, Global Warming Potential) van minder dan 5.
De ISOGARD AK isolatieplaten zijn geschikt voor gekleefde, geballaste en mechanisch bevestigde Elevate éénlaagse dakbedekkingssystemen. 
Deze isolatie levert een uitstekende thermische weerstand, een zeer goede dimensionale stabiliteit en hoge druksterkte.

Elevate Isogard Ak Pir

Voorbereiding

Vooraleer de isolatie op de dakstructuur wordt geïnstalleerd, dient de ondergrond zuiver, droog, vrij van afval, water, ijs en sneeuw te zijn en dienen alle mogelijke defecten in de ondergrond die de kwaliteit van plaatsing nadelig kunnen beïnvloeden, verwijderd te worden. Elke niet-gebruikelijke toestand van de ondergrond of gebreken dienen opgemerkt te worden aan de architect of de bouwheer vóór installatie.

Verwerking

ISOGARD AK isolatieplaten dienen bevestigd te worden m.b.v. geschikte bevestigers en plaatjes of met door Elevate goedgekeurde isolatielijmen. De isolatie dient nauwkeurig geplaatst te worden rond afvoeren, ronde buisdoorvoeren en andere dakdoorvoeren. Er mag niet meer isolatie geplaatst worden dan  op diezelfde dag kan worden afgedicht of voor aanvang van slechte weersomstandigheden. In het geval van een volledig verkleefde dakfolie, dient men er zich van te vergewissen dat de isolatieplaten met de zijde gemarkeerd “This side down” naar onder worden geplaatst.

Elevate Isogard Ak Isolatieplaat Pir Voordelen

Voordelen

 • Compatibel met alle door Elevate ontwikkelde bevestigingssystemen: geballast met grind of tegels, volledig verkleefd en mechanisch bevestigd.
 • Verpakking aan alle zijden met krimpfolie
 • Uitstekende thermische weerstand
 • Zeer goede dimensionale stabiliteit
 • Hoge druksterkte
 • CE volgens EN 13165:2012 + A1:2015
 • Factory Mutual (FM) certificatie: FM Class 1 goedkeuring
 • Geproduceerd in een ISO 9001 geregistreerde fabriek
 • ACERMI (N° 16/222/1236)
 • Ozonafbrekend vermogen (ODP): 0
 • Aardopwarmingsvermogen (GWP): <5
 • Asbestvrij, chloorvrij, formaldehydevrij

Elevate bezorgt u met plezier meer informatie.

PROJECTEN ISOGARD AK

TOTAALOPLOSSING

Totaaloplossing Elevate 01 100

Om aan de marktvraag te voldoen heeft Elevate een volledig compatibel dakafdichtingssysteem ontwikkeld met, naast de folie, een volledig gamma van accessoires om de beste resultaten te kunnen garanderen bij de plaatsing van het RubberGard EPDM dakafdichtingssysteem.

Daarnaast heeft Elevate ook een uitgebreid assortiment van aanvullende producten voor het plat dak, zoals PIR isolatieplaten, dekplaten en dampschermen. Hun gegarandeerde compatibiliteit zorgt voor een optimale prestatie van het totale systeem.